Ga naar de inhoud

Draagt u uw steentje bij?

Bouw school incl. waterput en graanmolen [31-12-2023]

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.€182.250Raised €115.992 towards the €182.250 target.€115.992Raised €115.992 towards the €182.250 target.64% kerken en particulieren (€49.992) fondsen geoormerkt (€17.500)fondsen algemeen (€48.500)

Bouw watertoren [31-12-2023]

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.€10.000Raised €10.000 towards the €10.000 target.€10.000Raised €10.000 towards the €10.000 target.100%fonds watertoren (€10.000)

Bouw graanmolen [31-12-2023]

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.€8.000Raised €7.500 towards the €8.000 target.€7.500Raised €7.500 towards the €8.000 target.94%fonds graanmolen (€7.500)

Bouwen aan de toekomst van Berecingou (Benin)

Stichting BeninAmi wil het onderwijs bevorderen en de leefomstandigheden verbeteren in het noorden van Benin om de kinderen en de overige bewoners een betere toekomst te bieden.

Wij willen de dorpsbewoners van Berecingou graag steunen hun droom te realiseren: een goede opleiding voor niet alleen jongens, maar vooral ook voor meisjes. En daarmee ook de leefomstandigheden verbeteren van hun ouders en de andere dorpsbewoners.

Zo hopen we jongeren te ontmoedigen om naar Europa te trekken en te voorkomen dat ze daar gedesillusioneerd rondzwerven. Met een goede opleiding hebben jongeren meer kans op een goede toekomst in Berecingou.

Draagt u uw steentje bij? Graag willen we samen met u werken aan een toekomstperspectief met het oog op zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Samen kunnen we bijdragen aan de sociaal maatschappelijke en economische ontwikkeling van Benin, en Berecingou in het bijzonder.

Namens de jongens en meisjes, ouders, onderwijzers en de bevolking van Berecingou bij voorbaat heel hartelijk bedankt voor uw interesse en betrokkenheid bij dit project.

Doneer
Wij stellen een donatie zeer op prijs. U kunt ons steunen door een eenmalig of  periodiek bedrag te schenken op NL29 TRIO 0788 818 260. Vragen kunt u ons altijd stellen via info@beninami.nl.

Fondsenwerving: hoe ver zijn we?

In maart 2021 ging de eerste aanvraag om ons project ‘Bouwen aan de toekomst van Bérécingou’ te steunen de deur uit. Inmiddels hebben 5 kerken, 33 donateurs en 13 fondsen een bedrag toegezegd of gedoneerd. Zie de thermometers boven.

Samen staan we sterk!
Wilt u meer informatie? Heeft u tips voor ons? Wij horen het heel graag. Als u ons een bericht stuurt via info@beninami.nl nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.