Ga naar de inhoud

Meer over het project

De school Solidarité

Hoe is de behoefte aan deze basisschool ontstaan? Scholieren kregen zelf behoefte om een school te bouwen. De onderwijskwaliteit was dáár, in het arme deel van Noord-Benin, laag.

Wat willen ze met deze school bereiken? Zij willen kansarme kinderen in hun regio helpen bij hun onderwijs, omdat de onderwijskwaliteit nú nog steeds laag is. Kinderen van deze ouders missen nog vaak onderwijs en worden, zo mogelijk, financieel geholpen.

Welke voordeel heeft deze school voor de kinderen? In bestaande scholen krijgen kinderen véél theoretische en héél weinig praktische kennis. Doel van de school is om talenten van de kinderen te ontwikkelen, zodat ze in de omgeving een bestaan op kunnen bouwen.

Waarom wordt dit een particuliere school? Reguliere scholen zijn publieke scholen. Alleen met een particuliere school is het mogelijk om het boven genoemde doel te realiseren.

Kan dit project ook andere voordelen opleveren? Naast de te bouwen school komt ruimte voor opstartende bedrijfjes. Dát kan extra inkomsten opleveren voor de school.

Wie is verantwoordelijk voor dit schoolproject? Scholieren van toen hebben de stichting ONG-EBEI opgericht. ONG-EBEI is verantwoordelijk voor dit project. De Nederlandse stichting BeninAmi steunt dit project financieel en heeft goed contact met ONG-EBEI.

Welke lokale steun heeft dit project? Oprichters van ONG-EBEI hebben grond gekocht, waarop school wordt gebouwd. Dorpsbewoners maken stenen voor de schoolbouw. Vrouwen willen toekomstige graanmolen gebruiken en school ervoor betalen.

Wanneer begint de bouw van de school en wáár? Dit jaar (2023) begint de bouw in het dorp Berecingou. Van het ontvangen geld worden op de begane grond drie schoolklassen gebouwd.

Het project

Het project bestaat uit vijf onderdelen, die er alle op gericht zijn om de toekomst van kinderen, hun ouders en de rest van de dorpsbewoners te verbeteren. Begonnen wordt met de realisatie van de eerste drie doelstellingen en vervolgens de met de andere twee:
1. de bouw van een basisschool
2. het installeren van een graanmolen
3. het slaan van een waterput voor schoon drinkwater
4. het stimuleren van bedrijvigheid rondom de school
5. het ontwikkelen van voorlichting over hygiëne, milieu en opvoeding

Locatie van de school: Benin in provincie Atacora een paar km ten zuiden van Natitingou in het plaatsje Berecingou

1. Goed onderwijs verbetert de toekomst van kinderen
In Benin laat het onderwijs kwalitatief sterk te wensen over. Leraren staken regelmatig, omdat de overheid geen geld heeft om hun salaris te betalen of om leermiddelen te kopen. Leraren zijn daardoor gedwongen om (tijdelijk) naar andere inkomsten te zoeken. Ze kunnen dan geen les geven. Daardoor slagen weinig kinderen voor hun schoolexamen en de mogelijkheid ontbreekt om praktische vaardigheden te ontwikkelen om in hun levensonderhoud te voorzien. Zo ook in Berecingou, in het noorden van Benin.

Een goede opleiding bevordert niet alleen de toekomst van kinderen maar ook van hun ouders en daarmee van de bewoners uit hun hele leefomgeving.

2. Vrouwen empowerment door het installeren van een graanmolen
Het is voor de vrouwen in de regio lastig dichtbij om hun graan te malen. In de regio zijn hiervoor speciale molens, maar hiervoor moeten ze lange afstanden reizen.

Om niet alleen de kinderen maar ook de vrouwen een beter bestaan te geven en hun leefomstandigheden te verbeteren is er de wens om een graanmolen in de buurt van de school te bouwen.

Zo wordt niet alleen vrouwen empowerment bevorderd, maar komen er ook inkomsten beschikbaar voor de bouw en de verdere exploitatie van de school.

3. Schoon drinkwater
Water is van levensbelang. Het behoeft geen verdere uitleg dat schoon drinkwater een basis levensbehoefte is en dus een waterput hieraan bijdraagt. Schoon water voorkomt ziektes en draagt bij aan een lager sterftecijfer.

4. Bedrijvigheid rondom de school
De bouw van de school ontwikkelt niet alleen het talent van de schoolkinderen. Om extra inkomsten voor de school te krijgen wordt ook bedrijvigheid rondom de school gestimuleerd, door onder andere de productie en verkoop van karitéboter en de verbouw van groente rond de school. Hiervoor wordt ook begonnen met een ‘tontine’, een lokaal spaar en kredietsysteem, om het opstarten van verschillende bedrijfjes te stimuleren.

5. Ontwikkelen van voorlichting over hygiëne, milieu en opvoeding
Het belangrijkste blijft dat ouders hoge prioriteit geven aan onderwijs voor hun kinderen, jongens én meisjes. Daarvoor wordt een voorlichtingscampagne opgezet, naast voorlichting over hygiëne, milieu en opvoeding.

"Het project gaat om het verbeteren van de totale leefomgeving, maar begint met het bouwen van een basisschool en een graanmolen, die inkomsten zal binnen brengen voor de school."

 

In de omgeving van Berecingou is al vele jaren behoefte aan een particuliere lagere school. Een school die onderwijs biedt dat meer omvat dan het standaard door de overheid voorgeschreven schoolprogramma.

Dat programma biedt vooral theoretische kennis. Het bereidt de leerlingen te weinig voor op hun leven na het behalen van hun schooldiploma. Dan moeten ze vaak zelf hun werk zien te creëren in een gebied met grote werkloosheid.

Andersoortig onderwijs, dat kinderen creativiteit en ondernemerschap bijbrengt, kan daarin verandering brengen. Kinderen worden dan praktisch voorbereid op hun toekomst.

Sinds 1973 bestaat in Berecingou een lagere school van de overheid. Deze school is in 2016 uitgebreid tot zes lokalen. Dit aantal is veel te weinig voor het aantal potentiële leerlingen in dit gebied. Het aantal leerlingen per klas is veel te groot. Dit kan zelfs oplopen tot meer dan zeventig!. Sommige ouders sturen hun kinderen daarom naar een particuliere school in de dichtstbijzijnde stad Natitingou.

"De kinderen moeten dan ’s ochtends en ’s avonds ruim een uur langs de drukke en gevaarlijke internationale doorgangsroute, de RNI E3 lopen. Daar verongelukken regelmatig kinderen."

Met de bouw van een particuliere school (met gegarandeerde inkomsten) worden de kinderen voorbereid op een toekomst in hun eigen leefomgeving. De nieuwe school is voor jongens én meisjes. Meisjes krijgen nu minder vaak een (goede) opleiding. Daarom zien we het als een belangrijke taak om zoveel mogelijk kinderen in de lokale gemeenschap te houden. Daarmee wordt voorkomen dat ze naar de grote steden of Europa gaan. Ook hebben kinderen, hun ouders en de andere inwoners goede voorlichting nodig over milieu en natuurbehoud om dit gebied leefbaar te maken en/of te houden.

"De basisschool biedt onderwijs aan kinderen van 5 tot 14 jaar. De nieuwe school is voor jongens én meisjes. Daarnaast wordt de plaatselijke bevolking betrokken bij de bouw van het project. Ook krijgen bewoners de gelegenheid de ruimte rond de school te gebruiken om bedrijfjes op te zetten."

Denk hierbij aan productie en verkoop van karitéboter en het verbouwen van groente. Dit geeft werkgelegenheid, maar ook huurinkomsten voor de school. Uiteindelijk geeft de school positieve impulsen aan de hele leefomgeving rondom Berecingou.

Het regionale kantoor van het ministerie van onderwijs ondersteunt de komst van de nieuwe school en heeft zijn informele toestemming gegeven. Dit wordt definitief gemaakt, zodra met de bouw is begonnen.

Samenwerking in de regio
De bouw van de school brengt meerdere partijen samen. De dorpsoudsten van Berecingou hebben toestemming gegeven en zien er op toe, dat er ook daadwerkelijk een school wordt gebouwd.

"Met de dorpsoudsten is afgesproken dat de dorpsbewoners meehelpen om de school te bouwen. Bijvoorbeeld door stenen te maken voor het schoolgebouw en water te dragen, zolang de waterput nog niet beschikbaar is. Daarnaast wordt er een architect aangetrokken."

Met de architect wordt een overeenkomst gesloten. Onder toezicht van een ervaren projectleider wordt de bouw uitgevoerd. Hij is in de regio Atacora projectleider geweest bij de bouw van een ziekenhuis en een school in Natitingou, de hoofdstad van de regio Atacora, waar ook Berecingou in ligt. Deze school dient als voorbeeld voor de bouw van de school in Berecingou.

De school biedt niet alleen een toekomst voor de kinderen, maar ook voor de lokale dorpsbevolking. Zoals hiervoor gezegd, helpen zij bij het bouwen van de school en helpen zij bij het maken van het interieur, zoals de tafels en de stoelen.

Ook kunnen zij tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de omgeving van de school om bedrijfjes op te richten. De school genereert hiermee weer inkomsten.

"De te bouwen graanmolen levert ook inkomsten op voor de school en verlicht het werk van de vrouwen bij het bereiden van gezond voedsel."