Ga naar de inhoud

De vraag aan…

Regelmatig stellen wij iemand uit Benin een vraag over de bouw van de school. Deze keer stellen we een vraag aan Pater AugustinN’Dah. Hij is bestuurslid van  Stichting BeninAmi. Hij is geboren in de regio Atacora en was lid van ‘La Jeunesse’, de eerste groep jongeren die zichzelf door gezamenlijke zelfstudie, hielp het Middelbare schooldiploma te halen.  Momenteel is hij werkzaam in Nederland, in Amsterdam Zuidoost. Hij kent de leden van ONG-EBEI en is bekend met de lokale omstandigheden en gebruiken. Hij stond aan de wieg van de ideeën voor de bouw van de school ‘Solidarité’ waar Stichting BeninAmi financiering voor werft.

Augustin, wat maakt deze school zo anders dan de overheidsscholen in Benin?

Het onderwijs in Benin is vooral gericht op kennis vergaren en niet op wat je er vervolgens mee kunt doen. Na de universiteit eindigen veel afgestudeerden zonder werk of wachten op de overheid om hen werk te bieden. Er moet iets in dit onderwijssysteem veranderen. Naast het formele onderwijs moet er aandacht komen voor praktische zaken. Wat kun je met al je opgedane kennis? De nieuwe school in Berecingou wil de jonge generatie helpen om op een andere manier te leren en meer praktische vaardigheden te ontwikkelen. Het doel van de school is om een nieuwe aanpak toe te voegen aan het bestaande onderwijspakket. Om kinderen creatiever te maken. Bijvoorbeeld door talenten- en vaardigheidsontwikkeling, ondernemerschap. Dit zijn de veranderingen waarvoor ONG-EBEI wil zorgen. In mijn schooltijd heb ik dit gemist. Daarom draag ik dit idee een warm hart toe en help vol enthousiasme mee om de financiering van deze droom voor elkaar te krijgen.